علوم اعصاب | لینوکس | نوروساینس | هوش مصنوعی

بخش های سلول عصبی (نورون)

| بخش های مختلف یک نورون (سلول عصبی)

nervous system - بخش های سلول عصبی (نورون)
بخش های مختلف نورون عصبی

میتوانید برای آشنایی بیشتر با علوم اعصاب (نوروساینس) و تاریخچه مختصری از آن به این مطلب (معرفی نوروساینس یا علوم اعصاب) رجوع کنید.

‌| سیستم عصبی دارای دو بخش اصلی میباشد:

  • سیستم عصبی مرکزی (central nervous system) که مغز و نخاع آن را تشکیل میدهند.
  • سیستم عصبی محیطی (peripheral nervous system) از اعصابی تشکیل شده که از نخاع جدا و به تمام قسمت های بدن گسترش می یابند.

سیستم عصبی سیگنال ها را بین مغز و بقیه بدن، از جمله اندام های داخلی، انتقال می دهد.به این ترتیب، فعالیت سیستم عصبی توانایی حرکت، نفس کشیدن، دیدن، فکر کردن و غیره را کنترل می کند.

واحد اساسی سیستم عصبی یک سلول عصبی یا یک نورون است. مغز انسان حدود 100 میلیارد نورون دارد. یک نورون دارای جسم سلولی میباشد که این جسم دارای هسته و به دنبال آن بخش های خاصی به نام دندریت و آکسون بسط یافته اند.آکسون ها و دندریت ها به نورون هایی حتی در فاصله دور از هم اجازه برقراری ارتباط میدهند.

انواع مختلفی از نورون های کنترل یا انجام فعالیت های مختلف را بر عهده دارند. به عنوان مثال، نورونهای حرکتی پیام را از مغز به عضلات انتقال می دهند تا باعث حرکت عضلات شوند. نورونهای حسی نور، صدا، بوی، طعم، فشار و حرارت را تشخیص می دهند و پیام هایی را در مورد این موارد به مغز می فرستند.

سایر قسمت های سیستم عصبی، فرآیندهای غیر ارادی را کنترل می کنند. این شامل منظم نگه داشتان ضربان قلب، آزاد سازی هورمون هایی مانند آدرنالین، باز کردن مردمک چشم در پاسخ به نور و تنظیم سیستم گوارش است.

| نحوه انتقال پیام عصبی

هنگامی که یک نورون پیامی را به عصب دیگری می فرستد، سیگنال الکتریکی در طول آکسون آن حرکت میکند تا به نورون بعدی برسد.در پایانه آکسون، سیگنال الکتریکی به یک سیگنال شیمیایی تغییر میکند.سپس آکسون سیگنال شیمیایی را با پیامهای شیمیایی به نام ناقل عصبی (نوروترانسمیترها) به سیناپس منتشر میکند.سیناپس همان فاصله بین پایانه آکسون نورون فرستنده و ابتدای دندریت گیرنده میباشد.

ناقل های عصبی سیگنال را از طریق سیناپس به دندریت نورون دریافت کننده پیام انتقال میدهند که سیگنال شیمیایی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. سیگنال الکتریکی سپس از طریق نورون عبور می کنند و از همان فرایندهای تبدیل یعنی تبدیل سیگنال الکتریکی به شیمایی دوباره به نورون بعدی منتقل میشود.

سیستم عصبی همچنین شامل سلولهای غیر عصبی هم میباشد که گلیال نامیده می شوند.

گلیال ها که تعداد آنها چندین برابر نورون ها میباشد بسیاری از کارهای مهم را انجام می دهند که سیستم عصبی به درستی کار کند.مانند:

  • پشتیبانی از نورون ها و نگهداری آنها در یک مکان
  • محافظت از نورون ها
  • ساخت عایقی به نام میلین که به انتقال پیام عصبی کمک میکند
  • اصلاح نورون ها و کمک به بازگرداندن عملکرد نورون ها
  • حذف نورون های مرده
  • تنظیم کننده انتقال دهنده های عصبی
    مغز از بسیاری از شبکه های ارتباطی نورون ها و گلیا تشکیل شده است.

مغز  از شبکه های  ارتباطی بسیاری از نورون ها و گلیال ها تشکیل شده است. این شبکه ها به بخش های مختلف مغز اجازه می دهند “با یکدیگر” صحبت کنند و با هم کار کنند تا کنترل عملکرد بدن، احساسات، تفکر، رفتار و فعالیت های دیگر را کنترل کنند.

| میتوانید برای اطلاعات بیشتر در مورد نوروساینس و شاخه های مرتبط با نوروساینس به (اطلاعاتی در مورد نوروساینس – علوم اعصاب) رجوع کنید.|

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.